Academia – obrazovni konsalting centar za škole jezika u inostranstvu i Work&Travel programe

Share

Zašto Academia?

Academia je obrazovni konsalting centar za škole jezika u inostranstvu i Work&Travel programe.

Academia je registrovani agent najprestižnijih svetskih jezičkih škola i koledža od 1997. godine.

Šta to konkretno znači? Šta klijent dobija?

a) Znači da smo lično obišli škole i smeštaje i do detalja upoznati s programima i uslugama

b) Školarine i cene ostalih usluga ne uvećavamo, transparentne su i ne postoje skriveni troškovi.

c) Kada sarađuju s nama, naši klijenti direktno sarađuju sa odabranim školama i koledžima.

Vlasnica i osnivač Academije Jasmina Sarić ima 20+ godina iskustva u organizovanju obrazovnih i jezičkih putovanja, kao i izvanrednu saradnju sa eminentnim koledžima u Velikoj Britaniji, Americi, Malti i Kipru, i jezičkim školama u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Španiji i Rusiji.

Vođena željom da polaznicima pruži najkvalitetniju uslugu Jasmina je 2000. godine u Kon Tikiju, tada najvećoj turističkoj organizaciji na Balkanu, osnovala i sledećih 10 godina uspešno vodila Odeljenje obrazovnog turizma.

Jasmina se u 2010. godini pridružila timu Prodirekta kao direktor edukativnih programa. Njeno iskustvo je dragoceno za dalji razvoj edukativnih programa te kompanije: u periodu Jasmininog rada u Prodirektu osnovana je regionalna jezička mreža Verbalisti koja je za kratko vreme stekla ogromnu popularnost i sklopljeni su vredni ugovori sa vodećim svetskim koledžima.

Tokom 2005. i 2006. godine Jasmina je prošla obuku za školskog inspektora pri EAQUALS-u, panevropskom udruženju kvalitetnih jezičkih škola, koje je osnovano pod okriljem Saveta Evrope radi standardizacije i kontrole kvaliteta jezičkog obrazovanja. Ova edukacija sprovedena je u nekoliko modula, pri čemu je svaki modul implementiran u nekom od renomiranih jezičkih centara, poput Bell-a u Kembridžu, Doukas-a u Atini, Eurocentres u San Sebastijanu i Szkola Jezyka Angielskiego u Krakovu.

Share
!--