Academijini online kursevi engleskog i nemačkog jezika – pitanja i odgovori

Online grupni kursevi engleskog i nemačkog jezika

Tokom višegodišnjeg iskustva u organizovanju online časova, Academijini polaznici su najviše voleli najjednostavnija rešenja, pa smo koristili video pozive na Viber-u i WhatsApp-u. U dogovoru sa grupom, koristimo Skype, Zoom i Google Chat aplikacije
Pored fleksibilnosti i komfora učenja iz sopstvenog doma ili kancelarije, dobijaš udžbenike Oxford University Press-a, Pearson-a i Hueber-a u elektronskom izdanju.
Kroz partnerstvo sa najpoznatijim svetskim izdavačima Oxford University Press, Pearson i Hueber kreirali smo nastavni program koji pokriva sve aspekte učenja, baš kao i u klasičnoj učionici. Digitalni materijali su interaktivni, moderni i zanimljivi, a saradnja sa predavačem i ostalim polaznicima u virtuelnoj učionici je face-to-face. Zbog maksimalne efikasnosti učenja smanjili smo maksimalan broj polaznika na 6.
Ovo je vrlo važno pitanje, jer pravilno okruženje može biti presudan , onaj make or break momenat u motivaciji polaznika. Nastava ne sme biti ni preteška tako da je nemoguće pratiti, a ni prelaka, da je sve jasno i poznato. Optimalno je da sadržaj časa bude na nešto višem nivou nego što je trenutno znanje; dakle, da svako na času nauči nešto novo, ali da količina novog gradiva ne bude preobimna. Svi polaznici koji nemaju prethodno znanje upisuju nivo A1 - početni. Polaznici koji su ranije učili polagaće ulazni test i na osnovu njega biće raspoređeni u odgovarajuće grupe.
Kursevi traju 4 meseca, a nastava se održava dva puta nedeljno po dvočas (90 minuta). Ukupan fond časova je 64. Jesenji kurs počinje 10. oktobra i završava se 20. februara, sa pauzom od 10 dana za Novogodišnje i Božićne parznike.
Svim zainteresovanim polaznicima starijim od 16 godina.
Da. Kurs možete platiti u celosti uz 10% popusta ili na 4 jednake mesečne rate.
Sertifikat je dvojezičan, na srpskom i na jeziku koji učiš. Na taj način može da se koristi u zemlji i u inostranstvu.
Da. Individualni časovi omogućavaju brži napredak jer se sadržaj časa kreira prema potrebama polaznika, a i pažnja proedvača je 100% na tebi. Časovi 1-na-1 mogu se uzimati kao dopuna grupnih časova ili kao poseban kurs.