Akreditacije i članstva

Akreditovani smo od strane Univerziteta u Kembridžu da organizujemo pripremne kurseve za polaganje Cambridge ESOL ispita

Svake godine gotovo 3 miliona polaznika u 150 zemalja polaže jedan od navedenih ispita kako bi stekli međunarodno priznatu Kembridž diplomu. Pohađanjem pripremnog kursa u Academiji i vi možete biti jedan od njih.

Predstavnik smo južnobanatskih škola jezika u Privrednoj komori Srbije

Jasmina Sarić, direktorka i osnivač škole Academia je regionalni predstavnik južnobanatskih škola stranih jezika u Privrednoj komori Srbije, u okviru Sekcije centara stranih jezika srpske Privredne komore. Zadaci na kojima su angažavani predstavnici regionalnih centara su uvođenje standarda Evropske unije u nastavu, akreditacije centara stranih jezika u Srbiji, evaluacija nastavnih programa u skladu s Evropskim jezičkim pasošem – EJP, i priprema i izdavanje Evropskog jezičkog pasoša u saradnji sa Savetom Evrope i EAQUALS-om.

Jasmina Sarić, vlasnica i osnivač Academia Languages & Communication

Predstavnik smo južnobanatskih škola jezika u Privrednoj komori Srbije

Jasmina Sarić, direktorka i osnivač škole Academia je regionalni predstavnik južnobanatskih škola stranih jezika u Privrednoj komori Srbije, u okviru Sekcije centara stranih jezika srpske Privredne komore. Zadaci na kojima su angažavani predstavnici regionalnih centara su uvođenje standarda Evropske unije u nastavu, akreditacije centara stranih jezika u Srbiji, evaluacija nastavnih programa u skladu s Evropskim jezičkim pasošem – EJP, i priprema i izdavanje Evropskog jezičkog pasoša u saradnji sa Savetom Evrope i EAQUALS-om.

Partner smo Britanskog saveta u Addvantage® programu i njihov preporučeni centar za pohađanje pripremnih kurseva za sticanje Kembridž diploma

Prolaznost naših polaznika na Kembridž ispitima je 98%. Svoje zadovoljstvo dugogodišnjom i kvalitetnom saradnjom sa Academijom Britanski Savet izrazio je u zvaničnom dopisu.

Predavači engleskog jezika su aktivni članovi udruženja ELTA, srpske Asocijacije profesora engleskog jezika.

Nastavni kadar u Academiji čine profesori, master profesori i doktorandi sa diplomama Filološkog fakulteta u Beogradu i brojnim specijalizacijama u inostranstvu.