3. August 2017.

Cambridge English Exams – pripremni kursevi u Academiji

Položite jedan od Cambridge English ispita i dobićete diplomu za ceo život. Prolaznost Academijinih polaznika na Cambridge English ispitima je 98%.

 

U Academiji možete upisati pripremni kurs za polaganje Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE) i Cambridge English: Proficiency (CPE). Termini za polaganje su obično četiri puta godišnje – u martu, junu, avgustu i decembru. Naši pripremni kursevi usklađeni su sa ovim terminima i završavaju se nedelju dana pre ispita.

Academijini predavači su visokokvalifikovani i imaju bogato iskustvo u pripremi kandidata za Cambridge English ispite. Pogledajte video u kom objašnjavamo sve što treba da znate o polaganju Speaking dela Cambridge English: First ispita.

Koji ispit vam je potreban?

Dužina pripreme zavisi od nivoa znanja kandidata. Ukoliko niste sigurni koji je vaš nivo znanja engleskog, uradite Academijin dijagnostički test.

Upišite pripremni Cambridge English kurs i izađite na ispit spremni i sigurni!

Vaši podaci

 

Potvrda i slanje