Cambridge Exams – Engleski jezik

Promotivni upis do 25. februara, mesečna rata 3.700 din

U Academiji možete upisati pripremni kurs za polaganje Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE) i Cambridge English: Proficiency (CPE). Termini za polaganje su obično četiri puta godišnje – u martu, junu, avgustu i decembru. Naši pripremni kursevi usklađeni su sa ovim terminima i završavaju se nedelju dana pre ispita.Akademijini predavači su visokokvalifikovani i imaju bogato iskustvo u pripremi kandidata za Cambridge English ispite.

Kako da znaš koji ispt ti je potreban

Dužina pripreme zavisi od nivoa znanja kandidata. Ukoliko niste sigurni koji je vaš nivo znanja engleskog, uradite Academijin dijagnostički test.

Pripremni kurs za polaganje kembridž ispita FCE, CAE I CPE

  • 2 časa nedeljno po 90 minuta
  • mesečna rata 4.300 din

Prijavite se za Cambridge English pripremni kurs i izadjite na ispit spremni i sigurni!

Vaši podaci

 

Potvrda i slanje