1. August 2017.

IELTS – jedan ispit, bezbroj mogućnosti

IELTS – jedan ispit, a bezbroj mogućnosti za život, rad ili studije u inostranstvu. Pripremite se za polaganje IELTS-a u Academiji.

ZAŠTO IELTS?

 • IELTS (International English Language Testing System) najpopularniji je test znanja engleskog jezika u svetu.
 • Prošle godine gotovo 3 miliona ljudi je polagalo ovaj test.
 • Priznaje ga 10.000 institucija i organizacija u 145 zemalja sveta. I u Srbiji je IELTS najpopularniji ispit, godišnje ga polaže veći broj kandidata nego sve ostale ispite zajedno (Cambridge Exams, TOEFL, Aptis, Pearson, Oxford tests)
 • IELTS je jedini test znanja engleskog jezika koji priznaju imigracione službe svih zemalja koje uslovljavaju useljenje potvrdom o znanju engleskog jezika.

Polaznica Academije Jelena Petrović, 27

.

Najbolji način da se pripremite za polaganje IELTS-a je da steknete solidno opšte znanje engleskog jezika  (B2 ili C1) a zatim upišete kratak pripremni kurs. Ukoliko niste sigurni koji je vaš nivo znanja engleskog, uradite Academijin dijagnostički test.

U Academiji već godinama održavamo takve jednomesečne intenzivne kurseve, a prolaznost naših kandidata na IELTS ispitu je 100%. Academia je Tier 2 partner Britanskog saveta u Addvantage® programu i njihov preporučeni centar za pohađanje pripremnih kurseva za sticanje Kembridž diploma.

,

KOME JE NAMENJEN JEDNOMESEČNI PRIPREMNI IELTS KURS?

 • Kandidatima čiji je nivo znanja B2 ili viši
 • Kandidatima koji su već polagali IELTS ali nisu zadovoljni rezultatima
 • Svima koji žele da se upoznaju sa strukturom ispita i izbegnu pravljenje uobičajenih taktičkih grešaka

.

 

ŠTA ĆETE NAUČITI TOKOM PRIPREMNOG IELTS  KURSA?

 • Kako da postignete maksimalan učinak sa svojim znanjem
 • Upoznaćete se sa sadržajem svih delova testa i kriterijumima ocenjivanja, što vam pomaže da se fokusirate na bitne delove koji donose najviše bodova
 • Imaćete strateški trening: analiziraćete različite tipove ispitnih pitanja i zadataka i naučićete posebne tehnike kako da najbolje formulišete odgovore na njih
 • Simuliraćete ispitne zadatke u zadatom vremenskom roku i nakon svakog dobiti feedback sa analizom vaših jakih i slabih strana
 • Naučićete kako da izbegnete uobičajene taktičke greške koje kandidati prave na ispitu
 • Na kraju kursa polagaćete kompletan mock IELTS test i dobiti realne rezultate

 

 

Academia, osnovana 1997. godine, jedna je od najvećih i najstarijih privatnih jezičkih škola u Srbiji. O kvalitetu našeg rada svedoče brojne akreditacije i afilijacije.

 • Akreditovani smo od strane Univerziteta u Kembridžu za organizovanje pripremnih Cambridge ESOL ispita
 • Partner smo Britanskog Saveta u Addvantage® programu i njihov preporučeni centar za pohađanje pripremnih kurseva za sticanje Kembridž diploma. Svoje zadovoljstvo našom dugogodišnjom i kvalitetnom saradnjom Britanski Savet izrazio je u zvaničnom dopisu koji možete pročitati ovde.
 • Academia je predstavnik škola stranih jezika u Privrednoj komori Srbije, u okviru Sekcije centara stranih jezika srpske Privredne komore.
 • Predavači engleskog jezika su aktivni članovi udruženja ELTA, srpske Asocijacije profesora engleskog jezika.
 • Nastavni kadar u Academiji čine profesori, master profesori i doktorandi sa diplomama Filološkog fakulteta u Beogradu i brojnim specijalizacijama u inostranstvu.

Upišite pripremni IELTS kurs i izađite na ispit spremni i sigurni!

Vaši podaci

 

Potvrda i slanje