CEFR – Nivoi poznavanja jezika Zajedničkog evropskog okvira za jezike

Share

Academia je CEFR škola i svi polaznici po završenom kursu dobijaju dvojezični sertifikat kao važeći dokument sa jasno naznačenim CEFR nivoom.

Zajednički evropski okvir za jezike ima tri široke podele koje zatim mogu biti razdvojene na šest nivoa.

Opis nivoa Zajedničkog evropskog okvira za jezike:

Da biste uporedili različite ispite i njihov ekvivalent CEFR nivoa, pogledajte tabelu.

Share
!--